Waddenzee, Lauwersmeer en beken verbonden

Pr0ject vissen v00r verbinding

Een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Dat is het doel van het project Vissen voor Verbinding. De terugkeer van de iconische trekvis de zeeforel staat centraal. Tegelijkertijd versterkt het project de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de regionale economie.

Over het project

Nieuws

Zijn de Drentse beken geschikt voor de zeeforel?

| Nieuws | No Comments
De zeeforel stelt hoge eisen aan zijn paai- en opgroeigebieden en migreert tussen zee en beken. Dit maakt de zeeforel een ideaal voorbeeld voor gezonde beken en de verbinding tussen…

Waar zijn de uitgezette zeeforellen?

| Nieuws | No Comments
In april zijn gezenderde zeeforel smolts uitgezet in het Peizerdiep. Onderzoekers van Sportvisserij Nederland en Van Hall Larenstein volgen de route van de trekvissen. Is de trekroute passeerbaar voor de…

Informatieborden in Lauwersmeergebied

| Nieuws | No Comments
Sportvisserij Fryslân is een van de partners in het project Vissen voor Verbinding. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de sportvisserijmogelijkheden rondom het Lauwersmeer. Zo zijn er onder andere fraaie…

Maatregelen

In het werkgebied worden verschillende maatregelen genomen voor ecologisch herstel en versterking van de regionale economie. Van technische aanpassingen aan de sluizen van het Lauwersmeer tot het creëren van paaiplaatsen in de bovenloop van de beken.

Alle maatregelen

Volg het project en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

De maatregelen

Welke dingen moeten er gebeuren?

Achtergrond

Hoe is het idee ontstaan?

Sportvisserij

Informatie over sportvissen