Skip to main content

0VER DEZE WEBSITE

Vissen voor Verbinding

Dit is de projectwebsite van het project Vissen voor Verbinding, dat als doel heeft een betere verbinding te creëren voor trekvissen die migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Het initiatief versterkt ecologie en economie in Noord-Nederland.

Bij project Vissen voor verbinding zijn betrokken:

Financiële ondersteuning:


Realisatie en beheer

Deze website is ontwikkeld door Superba communicatie (i.s.m. De Winkel van Winkel, Monkey Vision en Educator ei). De site wordt beheerd door de Waddenvereniging.


Copyrights

Niets van deze website mag worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de beheerder van de site. Linken naar de website of nieuwsberichten kan uiteraard wel, graag zelfs.