Skip to main content
Nieuws

Ruim 140 zeeforellen testen trekroute

By 7 april 2021mei 27th, 2021No Comments

Vandaag worden ruim 140 gezenderde zeeforellen uitgezet in het Peizerdiep. Onderzoekers van Sportvisserij Nederland en Van Hall Larenstein volgen deze trekvissen nauwgezet totdat ze via het Lauwersmeer naar de Waddenzee zwemmen. De grote vraag: is de trekroute passeerbaar voor deze iconische vissoort?

Van Drenthe tot aan ‘t Wad

Langs de route zijn op verschillende locaties ontvangers geplaatst die de gezenderde vissen detecteren als ze langs zwemmen. In de afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd om alle obstakels zoals sluizen, stuwen en gemalen in deze route passeerbaar te maken voor vis. Het is spannend om te zien of al deze investeringen voldoende zijn voor de zeeforel om z’n natuurlijke trekroute naar de Waddenzee weer te volgen.

Verbinding

Jan Kamman, ecoloog en hoofd onderzoek van Sportvisserij Nederland: ‘Uitgangspunt van het project Vissen voor Verbinding is systeemherstel. Voor de natuur moeten er geen grenzen zijn. De Waddenzee kan ecologisch niet goed functioneren zonder verbinding met het binnenwater en de beken kunnen niet functioneren zonder verbinding met het Lauwersmeer en de Waddenzee. Het mooie van dit project is dat de verbinding op allerlei vlakken wordt gemaakt: verbindingen tussen mensen, organisaties, onderwijs, ecologie en economie. Dat levert veel extra kennis en kunde op. Daar wordt iedereen en de natuur beter van.’

Blauwe loper voor de zeeforel

De Telegraaf heeft een artikel geschreven over de “blauwe loper voor de zeeforel”. Lees het premium artikel hier.

Over Vissen voor Verbinding

Een unieke coalitie van natuurorganisaties, overheden, kennisinstituten en sportvissers werkt binnen het project Vissen voor Verbinding aan het herstel van de visstand en het opbouwen van een sterke regionale sportviseconomie. Partners in het project zijn: Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Groningen Drenthe, Sportvisserij Fryslân, Staatsbosbeheer, Hogeschool van Hall Larenstein, Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen en de Waddenvereniging.

Meer weten?

>> Neem een kijkje op zeeforel.nl en vind informatie over sportvissen in het Lauwersmeer gebied.

 

Leave a Reply