Skip to main content
Nieuws

Een kijkje in de kinderkamer van zeeforel

By 12 december 2019mei 27th, 2021No Comments

Wat heeft een jonge zeeforel nodig om op te groeien?

Een kieskeurige vis die hoge eisen stelt, zo kennen we de zeeforel inmiddels. Niet alleen de volwassen vissen zijn kritisch, maar ook de kleine forelletjes stellen hoge eisen. De kinderkamer van zeeforel moet dan ook aan heel wat voorwaarden voldoen.

Van rechte bak naar bochtige beek

De paai- en opgroeigebieden van de zeeforel vinden we in de haarvaten het watersysteem. De haarvaten waren vroeger meanderende, stromende beken met bochten, grindbedden en waterplanten. In de jaren zestig en zeventig is door het herverdelen van land veel in het Noord-Nederlandse landschap veranderd. Tijdens deze tijd van ruilverkaveling zijn beken rechtgetrokken en verlegd. Rechte bakken met veelal stilstaand water ontstonden, deze bleken voor zeeforel en andere trekvissoorten geen geschikte paaiplek. Willen we de zeeforel terug, dan moeten de beken weer aantrekkelijk worden gemaakt. Maar wat zijn precies alle kinderkamer eisen?

Grindbed  
Paairijpe vrouwtjes forellen zijn in de winter druk op zoek naar een goede plek voor hun eitjes. In de grindbedden zoeken ze plekjes met de juiste stroomsnelheden en ondergrond. Hier graven ze kuiltjes die dienen als paaibed waar de eitjes in komen. Het is voor de eitjes belangrijk dat er voldoende zuurstof wordt aangevoerd via het water. Wanneer er veel zand of slib in het paaibed komt, kan er niet genoeg zuurstof meer bij de eitjes komen en verstikken ze. Ook is het grindbed een goede opgroeiplek voor jonge forelletjes.

Meanderde beek    
Meer bochten in de beek zorgen voor een hogere stroomsnelheid van het water. Hierdoor worden afvalstoffen beter afgevoerd en zuurstof beter aangevoerd. Genoeg zuurstof is niet alleen voor de eitjes belangrijk, maar ook voor de jonge forellen. Meanderen zorgt ook voor een dynamischere beek. Zo kunnen er verschillende leefgebieden ontstaan. De bodem verhardt bij de sneller stromende stukken en er ontstaan diepere geulen in de buitenbochten. In de delen waar het water langzamer stroomt komen er plekken voor waterplanten. Deze waterplanten zijn perfecte verstopplaatsen voor jonge vis.

Watertemperatuur   
Zeeforellen kunnen niet goed tegen te warm water. Vooral de jonge zeeforel en de zeeforeleitjes zijn graag in wat kouder water. Eitjes hebben al verhoogde sterfte boven 9 ⁰C en voor jonge forel is water tussen de 12 en 19 ⁰C het beste. Daarnaast heeft kouder water een hoger zuurstofgehalte. In de zomer zorgen overhangende bomen en planten bij de beek voor schaduw, daar heeft de forel veel baat bij.

Goede waterkwaliteit
Tot slot is schoon water heel belangrijk voor de kinderkamer. Lage gehaltes van chemicaliën, bestrijdingsmiddelen en afvalwater van onder andere steden & boerderijen zijn al giftig voor forel. Zo zorgt te veel ijzer in het water bijvoorbeeld voor verstikking doordat ijzer neerslaat op de kieuwen van forellen en op de eitjes. Voor jonge zeeforel is water van goede kwaliteit daarom heel belangrijk, maar ook voor de volwassen vissen is het een pré.

Binnen het project Vissen voor Verbinding worden paaibeken hersteld in hun oorspronkelijke meanderende staat en leggen we grindbedden aan. Door daarnaast goed te letten op de waterkwaliteit en goed beekbeheer, zorgen we voor goede kinderkamers voor de zeeforel.

 

Leave a Reply