Skip to main content
Nieuws

Een opmerkelijke vangst

By 13 april 2022No Comments

Vorige week kregen wij melding van een opmerkelijke vangst. Een winde met hechtingen! Gevangen door een visser in het Lauwersmeer, tezamen met nog vier andere windes en een grote voorn.

In het kader van het project hebben wij afgelopen najaar in totaal 25 windes gemerkt. De gemerkte windes hebben een kleine zender in de buikholte gekregen. Vanaf de bovenlopen van het Peizerdiep tot en met het Lauwersmeer en in de Waddenzee hebben wij ontvangers staan. De zenders in de buikholte van de winde geven elke 90 seconden een uniek signaal af. Hiermee kunnen wij de routes volgen waarlangs de gemerkte vissen zwemmen.

Zwem mee van Peizerdiep naar Lauwersmeer

Eén van de windes legde de volgende route af: na uitzet heeft de winde in één maand tijd Vierverlaten bereikt, de plek waar het Hoendiep de scheiding vormt met het zuidelijke Koningsdiep en het noordelijke Aduarderdiep. Vervolgens heeft hij via het Aduarderdiep de splitsing met het van Starkenborghkanaal bereikt, voordat hij verder in westelijke richting vertrok. Via het Reitdiep zwom hij naar Zoutkamperril, een kanaal ten westen van Zoutkamp in de provincie Groningen. Vervolgens zwom de winde het Lauwersmeer op!

Migratieroute verbeteren

Onderzoekers van Sportvisserij Nederland en Hogeschool Van Hall Larenstein analyseren de routes van de vissen. Zo kunnen we antwoord geven op de vraag of de trekroute van de Drentse beken naar de Waddenzee passeerbaar is voor vissen. Hier kunnen adviezen uit voortkomen om de migratieroute te verbeteren.

Ook een gemerkte vis gevangen? Stuur een bericht naar info@vissenvoorverbinding.nl.

Unieke samenwerking

Verschillende organisaties werken binnen het project Vissen voor Verbinding samen aan de terugkeer van de iconische trekvis. Partners in het project zijn: Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Groningen Drenthe, Sportvisserij Fryslân, Hogeschool Van Hall-Larenstein, Waterschap Noorderzijlvest en Provincie Groningen.