Skip to main content
Nieuws

Monitoring in praktijk

By 20 februari 2023maart 16th, 2023No Comments

Binnen het Vissen voor Verbinding project worden verschillende maatregelen getroffen om de verbinding tussen het Lauwersmeer en de Waddenzee voor trekvissen te verbeteren. Monitoring speelt hierbij een belangrijke rol. Hoeveel vis zwemt er rond in het Lauwersmeer? Wat is de soorten samenstelling? En hoe staat het met de waterkwaliteit?

Een kijkje op het Lauwersmeer

Om een beeld te krijgen van hoeveel vissen vanuit de beken het Lauwersmeer en de Waddenzee optrekken, worden de vissen gezenderd en gevolgd. Receivers in het water leggen vervolgens vast hoeveel vissen er langs hebben gezwommen. Ook wordt aan de hand van fuikmonitoring gekeken naar de soortensamenstelling. Daarnaast wordt het zoutgehalte van het water in het Lauwersmeer gemeten. Hoeveel zout water er vanuit de Waddenzee via de beken het Lauwersmeer instroomt geeft een indicatie van de mate van verbinding tussen Waddenzee en Lauwersmeer.

Unieke samenwerking

Verschillende organisaties werken binnen het project Vissen voor Verbinding samen aan de terugkeer van de iconische trekvis. Partners in het project zijn: Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Groningen Drenthe, Sportvisserij Fryslân, Hogeschool Van Hall-Larenstein, Waterschap Noorderzijlvest en Provincie Groningen.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen ons project? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!