Skip to main content
Nieuws

Sportvisserijtellingen Lauwersmeer

By 20 februari 2023No Comments

Binnen het project Vissen Voor Verbinding zijn gegevens over het sportvisserijgebruik belangrijk. Het project heeft namelijk onder andere als doel de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeergebied voor de sportvisserij te vergroten en daarmee de regionale economie te versterken. Een goed beeld van het huidige sportvisserijgebruik is dan onontbeerlijk. Het gaat daarbij om de geografische spreiding van sportvissers over het gebied, het aantal vistrips dat jaarlijks wordt gemaakt in het gebied, het type sportvisser, gemiddelde vangsten, gemiddelde onttrekking van vis, duur van de vistrip en eventueel de nationaliteit van de visser.

De gegevens worden verzameld met een grootschalige sportvisserij-inventarisatie gericht op het Lauwersmeer en de Friese boezemwateren. Combinatie van beide watersystemen is praktisch omdat ze in elkaars verlengde liggen. De inventarisatie gebeurt namelijk niet alleen vanaf de kant, maar ook uit de lucht! Met behulp van een klein sportvliegtuig worden alle vissers in het gebied vanuit de lucht geteld. Op deze manier kunnen heel nauwkeurig en efficiënt meerdere momentopnamen gemaakt worden, verspreid over het jaar. In totaal wordt er 24 keer gevlogen om zo statistisch betrouwbare gegevens te verzamelen.

Naast de tellingen uit de lucht, wordt er ook vanaf de kant geïnventariseerd. Sportvissers worden hierbij geïnterviewd om zo een beter beeld te krijgen van het type vissers, de duur van de trip en de reisafstand. Hiermee kan de economische waarde van de vissers berekend worden. Ook krijgen de vissers een logboek mee welke ze aan het eind van de visdag kunnen invullen en terugsturen. Hierop kunnen vissers hun vangsten en ook de meegenomen vis aangeven. Zo wordt een beter beeld van de vangsten en onttrekking door sportvissers in het Lauwersmeer verkregen.

De tellingen worden uitgevoerd door Sportvisserij Groningen-Drenthe, Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Nederland. Er is gestart in oktober 2022 en de tellingen lopen een jaar, waarna de rapportage wordt gemaakt.