Skip to main content
Nieuws

Uitnodiging Verhalenavonden Lauwersoog

By 22 november 2022december 15th, 2022No Comments

De partners van het project Vissen voor Verbinding nodigen u van harte uit om te komen luisteren en leren over de trek van vissen van Waddenzee via het Lauwersmeer tot ver in Drenthe! De afsluiting van de Lauwerszee dichtte de voordeur van het watersysteem. Zout werd zoet en wadplaten veranderde langzamerhand in groene rietvelden. Ook onderwater vond een ware metamorfose plaats. De scholen vis die in de Lauwerszee of in de maren, beken en diepen stroomopwaarts hun paailocatie vonden, of de scholen met jonge vis die er in de Lauwerszee hun kinderkamer hadden, konden deze niet makkelijk meer bereiken.

Het project Vissen voor Verbinding onderzoekt de visstand van het Lauwersmeer en neemt verschillende maatregelen om de visstand te verbeteren. Door de verbinding met de Waddenzee te verbeteren, paailocaties aan te leggen en vissen uit te zetten. Tijdens 4 verhalenavonden vertellen de betrokkenen over die werkzaamheden. Zo leggen ze uit hoe een zeeforel zijn geboortebeek kan terugvinden en waarom het storten van duizenden kilo’s zand en grind in beken goed is voor de visstand. En hoe je vissen volgt van Drenthe tot aan ’t wad.

Locatie: Activiteitencentrum Lauwersnest, De Rug 1, 9976 VT Lauwersoog
Kosten: €1,- per persoon
Aanmelden: www.staatsbosbeheer.nl/verhalenavondenlauwersmeer

Verhalenavond 1: Zeeforel als icoonsoort

donderdag 1 dec 2022 – van 19.00 – 21.00 uur

Marcus de Boer (Sportvisserij Nederland) en Jimmy van Rijn (Hogeschool Van Hall Larenstein) nemen u mee in het bijzondere verhaal van de zeeforel en de routes die deze vis aflegt door het Drentse en Groningse land. Binnen het project worden jaarlijks duizenden jonge zeeforellen uitgezet. Deze worden met kleine zenders gevolgd op hun reis. De zeeforel is een vissoort die na jaren in de Waddenzee en Noordzee te hebben doorgebracht terugkeert naar het zoete water. Via het Lauwersmeer, Reitdiep en de stad Groningen gaat de reis verder tot in de kleinste haarvaten van het watersysteem in de kop van Drenthe. Als deze vis zijn reis weet te volbrengen weten we zeker dat de route vrij van obstakels is.

Verhalenavond 2: Op reis tussen zoet en zout

donderdag 12 jan 2023 – van 19.00 – 21.00 uur

De huidige harde grens tussen zoet en zout water is het resultaat van dammen en dijken. Een grote groep trekvissen maakt echter gebruik van zowel zee als binnenwater gedurende hun leven. Voor hen zijn de dammen, dijken, sluizen en gemalen een groot probleem. Jeroen Huisman (Hogeschool Van Hall Larenstein) en Jan Kamman (Sportvisserij Nederland) vertellen over de reizen van deze bijzondere groep aan vissoorten en hoe onderzoekers binnen het project Vissen voor Verbinding deze vissoorten volgen en werken aan het wegnemen van barrières.

Verhalenavond 3: Een gespreid grindbedje

donderdag 2 feb 2023 – van 19.00 – 21.00 uur

Waar het afvoeren van water vroeger alle aandacht had en leidde tot rechte kanalen en sloten, is er tegenwoordig meer aandacht voor de wensen van het onderwater leven. De slingerende beken keren weer terug in het landschap en ook binnen het project Vissen voor Verbinding wordt hier hard aan gewerkt. Onder andere door het aanbrengen van grindbedden. Henk Mensinga (Sportvisserij Groningen Drenthe) en Edwin van de Pouw Kraan (Waterschap Noorderzijlvest) leggen uit waarom stromend water belangrijk is voor vissoorten als winde en zeeforel. En hoe een smalle stromende beek kan samen gaan met voldoende afwaterend vermogen in geval van flinke neerslag.

Verhalenavond 4: Vissen als graadmeter

donderdag 23 feb 2023 – van 19.00 – 21.00 uur

Wouter van der Heij (Waddenvereniging) en Edwin van de Pouw Kraan (Waterschap Noorderzijlvest) vertellen over hoe de visstand in het Lauwersmeer en de Waddenzee wordt gemonitord en geven inzicht in de laatste resultaten. De aantallen en diversiteit aan vis zegt veel over de kwaliteit van het water. Om die reden wordt om de 5 jaar de visstand van het Lauwersmeer nauwgezet in beeld gebracht. En ook in de Waddenzee wordt er jaarlijks gekeken hoe het met de visstand staat. Binnen het project Vissen voor Verbinding is er speciale aandacht voor de diadrome trekvissoorten. Vissoorten die tussen zee en binnenwater trekken en dus afhankelijk zijn van goede verbindingen.

Unieke samenwerking

Verschillende organisaties werken binnen het project Vissen voor Verbinding samen aan de terugkeer van de iconische trekvis. Partners in het project zijn: Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Groningen Drenthe, Sportvisserij Fryslân, Hogeschool Van Hall-Larenstein, Waterschap Noorderzijlvest en Provincie Groningen.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen ons project? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!