Skip to main content
Nieuws

Vissen monitoren met fuiken

By 10 december 2021december 13th, 2021No Comments

In het najaar heeft Van Hall Larenstein in samenwerking met lokale beroepsvissers 12 weken lang fuikmonitoring uitgevoerd op vier onderzoekslocaties. In het voorjaar van 2022 gaan we deze monitoring herhalen. Deze twee monitoringsseizoenen geven een beeld van de huidige visstand rond de sluizen in Lauwersoog en in Zoutkamp. Door deze monitoring aan het eind van het project te herhalen, willen we onderzoeken of de genomen maatregelen binnen dit project gezorgd hebben voor een verandering in de vissoorten en -aantallen. Migrerende vissen als de zeeforel, houting en aal staan centraal in dit onderzoek.

Van Hall stagiairs Thijs Koedijk en Bryan de Reus brengen verslag van de eerste monitoringsperiode:

Waddenzee

De eerste locatie was op de Waddenzee, hier is er bij de R.J. Cleveringsluizen gevist met twee schietfuiken van Jaap Vegter. Deze schietfuiken werden na 24 uur geleegd en de vangst werd bijgehouden. Bijzonder in deze fuik waren de aantallen grote (7 cm) driedoornige stekelbaarzen, zoals de grootste vangst van 30 exemplaren in begin november. De tweede locatie was aan de buitenkant van de Robbengatsluis waar ook een fuik stond te vissen op de Waddenzee. Deze fuik van Klaas en Jelte Bouma ving meer vissen die migreerden tussen zoet en zout, zoals de aal, bot, dunlipharder en driedoornige stekelbaars. In tegenstelling tot de schietfuiken stond deze fuik constant te vissen en werd deze op vaste momenten geleegd. Ook hier werden bijzondere vangsten gedaan, zoals een snotolf en een rivierprik.

Lauwersoog

Op het Lauwersmeer stond er een fuik aan de andere kant van de Robbengatsluis, ook deze fuik was van de gebroeders Bouma. Bij de eerste fuiklichting in september werd er gelijk een Atlantische forel gevangen. Helaas hebben we deze soort niet nogmaals getroffen. Verder werden er in deze fuik twee schieralen terug gevangen die voor het Sùd Ie project bij Wetsens zijn gezenderd. Eén van de palingen had in vier dagen een afstand afgelegd van 17 kilometer. Ook opvallend was dat tijdens een donkere maan en veel afvoer vanuit het binnenland zich veel schieralen bij de sluizen verzamelden. Dit resulteerde in twee monitoringsmomenten in oktober waarbij wij dik 300 palingen in de fuik hadden. Dit jaar kwam de piek van de schieraal voornamelijk in oktober want in november hebben we de aantallen weer zien afnemen.

Zoutkamp

De vierde locatie was meer stroomopwaarts op het Reitdiep. Hier werd gevist met twee fuiken van Gaele Postma die in een T-opstelling stonden. Deze fuiken werden op dezelfde momenten geleegd als beiden fuiken bij de Robbengatsluis. In deze fuiken was vanaf november een duidelijke afname te zien in het aantal schieralen wat gevangen werd. In november vingen we slechts 44 stuks, wat vergeleken met september en oktober, waarin we in allebei de maanden ruim 300 exemplaren vingen, duidelijk een stuk minder was. Verder vingen deze fuiken naarmate het kouder werd, ontzettend veel witvis. Dit komt waarschijnlijk door de zoektocht naar een warme schuilplek voor de winter.


Thijs Koedijk en Bryan de Reus

Hoofdfoto: Fuikopstelling bij de Robbengatsluis aan kant Lauwersmeer