Skip to main content
Nieuws

Vissen operatie

By 29 maart 2022No Comments

Deze week zijn er weer jonge zeeforellen gezenderd! In de bovenlopen van het Peizerdiep worden gedurende het project jaarlijks in het voorjaar jonge zeeforellen uitgezet. Om de migratieroute van deze vissen te kunnen volgen worden zij vooraf gezenderd met PIT-tags en VEMCO zenders. 

Deze vissen groeien op in de bovenlopen van het Peizerdiep. Zodra ze 15 tot 20 cm lang zijn zwemmen ze stroomafwaarts naar zee. Daar groeien ze verder om uiteindelijk weer naar de oorspronkelijke plaats van uitzet terug te zwemmen (homing).  Met behulp van geurherkenning weten ze precies waar ze moeten zijn.

Herstel zeeforelpopulatie

Helaas is de zeeforel in de meeste Europese rivieren tussen de 18e en 20e eeuw ernstig achteruitgegaan. De belangrijkste oorzaken zijn: de vernietiging van paai- en opgroeigebieden, watervervuiling, overbevissing en het toenemende aantal barrières op de trekroute. Zo ook in Nederland. In Noord-Nederland verdween de soort door aanleg van sluizen en gemalen en de afsluiting van het Lauwersmeer in 1969. Met de uitzet van jonge zeeforellen proberen wij bij te dragen aan een succesvol herstel van de zeeforelpopulatie in Noord-Nederland.

Het zenderen

In totaal zijn er deze week 300 zeeforellen met PIT-tags gezenderd. De vissen worden hierbij eerst verdoofd en krijgen vervolgens met een holle naald een PIT-tag zender geïnjecteerd. Daarnaast zijn er 85 smolts met VEMCO zenders gezenderd. Deze vissen worden onder narcose geopereerd waarbij door een snede in de buikwand de zender wordt ingebracht waarna die weer dichtgehecht wordt. De vissen worden aanstaande donderdag op vier locaties in het Groote Diep/Peizerdiep uitgezet samen met 1500 ongezenderde zeeforellen.

Unieke samenwerking

Verschillende organisaties werken binnen het project Vissen voor Verbinding samen aan de terugkeer van de iconische trekvis. Partners in het project zijn: Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Groningen Drenthe, Sportvisserij Fryslân, Hogeschool Van Hall-Larenstein, Waterschap Noorderzijlvest en Provincie Groningen.