Skip to main content
Nieuws

Doorsluizen van vis

By 25 juli 2022No Comments

De sluizen vormen een barrière in vismigratie tussen de Waddenzee en het Lauwersmeer voor trekvis zoals zeeprik, rivierprik, fint, aal en zeeforel. Edwin van Waterschap Noorderzijlvest legt uit hoe de sluizen visvriendelijker worden gemaakt.

De spuisluis is bedoeld om het overtollige water in het Lauwersmeer af te voeren door het teveel aan water te spuien op de Waddenzee, als de Waddenzee lager staat dan het Lauwersmeer. Het waterschap hanteert vanaf 1 januari 2018 een visvriendelijk spuibeheer. Dit houdt in dat in het voorjaar, tijdens afgaand tij, de sluisdeuren bij een gelijke waterstand worden geopend in plaats van bij een iets lagere waterstand op zee. Daardoor ontstaat een goede intrekmogelijkheid voor migrerende vissen, zoals glasaal en jonge bot, die in die periode het zoete water optrekken. In verband met peilbeheer en waterveiligheid moeten de sluisdeuren bij hoog water op de Waddenzee dicht. Dan is er op deze locatie geen vismigratie meer mogelijk, terwijl dan juist veel vissen aanwezig zijn aan de zeekant van de sluis. Het plaatsen van enkele rinketten in één van de spuikokers creëert een migratiemogelijkheid op de momenten dat de deuren dicht moeten zijn, binnen de grenzen van waterveiligheid en peilbeheer. Aanvullend op het visvriendelijke spuibeheer van het Waterschap Noorderzijlvest, wordt het in dit project voor trekvissen mogelijk gemaakt om in en uit te zwemmen door één van de twaalf spuikokers van de Cleveringsluizen.

Een kijkje bij de Cleveringsluizen

Unieke samenwerking

Verschillende organisaties werken binnen het project Vissen voor Verbinding samen aan de terugkeer van de iconische trekvis. Partners in het project zijn: Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Groningen Drenthe, Sportvisserij Fryslân, Hogeschool Van Hall-Larenstein, Waterschap Noorderzijlvest en Provincie Groningen.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen ons project? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!