Skip to main content
Nieuws

Waar zijn de uitgezette zeeforellen?

By 14 juni 2021december 10th, 2021No Comments

In april zijn gezenderde zeeforel smolts uitgezet in het Peizerdiep. Onderzoekers van Sportvisserij Nederland en Hogeschool Van Hall Larenstein volgen de route van de trekvissen. Is de trekroute passeerbaar voor de zeeforel? 

Van de 150 smolts kregen 67 een actieve zender (VEMCO) en 83 een passieve zender (PIT-tag). De actieve zenders geven elke 90 seconden een signaal af dat door ontvangers kan worden opgevangen. Deze ontvangers bevinden zich in het water langs de migratieroute naar de Waddenzee. Deze zenders gaan 5 maanden mee voordat de batterij leeg is. De passieve zenders worden alleen gedetecteerd als de visjes door een speciaal poortje zwemmen die in stuwen en sluizen zijn ingebouwd. Ze werken net als de magnetische anti-diefstal tags die in producten in winkels zitten. Deze zenders hebben geen batterij en kunnen tientallen jaren mee gaan.

De eerste bevindingen

De ontvangers van de actieve zenders zijn inmiddels uitgelezen en 50 van de 67 smolts zijn gedetecteerd in het netwerk. Daarvan hebben 30 smolts het tot de stad Groningen gered. Vanaf hier komen de visjes meer obstakels tegen als het gaat om vertakkingen in de waterwegen waarin ze kunnen verdwalen. Ook is er een risico om door andere vissen of vogels te worden opgegeten tijdens de migratietocht. Uiteindelijk zijn er 4 smolts waargenomen voorbij het gemaal de Waterwolf. Ze zijn dan al vlak bij het Lauwersmeer. Marcus de Boer van Sportvisserij Nederland: ‘Dit lijkt een klein aantal maar het is een goed teken dat een aantal visjes het tot dit punt heeft gered. De overige 63 visjes zijn hoogstwaarschijnlijk verdwaald of opgegeten door een ander dier. Er is ook een kans dat een aantal van de visjes niet de drang heeft gehad om te gaan migreren omdat het om gekweekte vissen gaat. Maar ook in de natuur zal er altijd veel sterfte zijn. Het is niet voor niets dat een volwassen forel duizenden eitjes legt. Hierdoor wordt de kans groter gemaakt dat er toch een paar overleven om zich weer voort te planten. Het is ook nog mogelijk dat een zender niet gedetecteerd wordt door een ontvanger aangezien deze ook niet onfeilbaar zijn. Zoals op de foto te zien is kunnen ze verstrikt raken (in dit geval in een grote tak) of verplaatst waardoor ze minder goed kunnen werken. Het is dus belangrijk dat we het gehele netwerk van ontvangers geregeld controleren.’

Verder analyseren

Momenteel worden de passieve zenders geanalyseerd. Deze resultaten volgen later. Door de data verder te analyseren kunnen we de migratieroute verbeteren. Naast de zeeforel smolts zijn er ook 35 gezenderde windes en 4 gezenderde rivierprikken waargenomen op de ontvangers. Al deze vissen zullen ons meer leren over de routes van migrerende vissen in dit gebied.

Meer lezen?

>> Ruim 140 zeeforellen testen trekroute

Leave a Reply