Skip to main content
Nieuws

Zijn de Drentse beken geschikt voor de zeeforel?

By 15 juni 2021december 10th, 2021No Comments

De zeeforel stelt hoge eisen aan zijn paai- en opgroeigebieden en migreert tussen zee en beken. Dit maakt de zeeforel een ideaal voorbeeld voor gezonde beken en de verbinding tussen zee en beek. Binnen de minor International Wildlife Management van Hogeschool Van Hall Larenstein zoeken vijf studenten uit welke eisen de zeeforel stelt aan paai- en opgroeigebieden en of de Drentse beken bij Lieveren hieraan voldoen.

De zeeforel geeft de voorkeur aan ondiep water dat stroomt, helder is, schaduwrijk is en grindbeden heeft om eieren op af te zetten. Ook moet de route van de zee naar de beken goed bereikbaar zijn. Binnen het project Vissen voor Verbinding zijn al maatregelen genomen om de obstakels op de trekroute te verzachten en het leefgebied te herstellen.

Veldonderzoek

De studenten hebben in het voorjaar van 2020 twaalf locaties onderzocht in het Lieverse Diep, Groote Diep en Oostervoorsche Diep. In het veld werd de geleidbaarheid, pH, saliniteit en temperatuur gemeten met een multimeter. Daarna deden de studenten metingen om de troebelheid, het substraat (grind), schaduwrijkheid, vegetatie en stroomsnelheid te bepalen.

Wat hebben we geleerd?

De beken scoren goed op stroomsnelheid en waterdiepte. Ook de saliniteit- en pH waardes zien er positief uit. Wel is op de meeste locaties weinig geschikt grind aanwezig voor de afzet van de zeeforel eieren. Daarnaast zijn er op veel locaties weinig schaduwplekken die beschutting bieden voor de zon en vijanden. Op deze punten is verbetering mogelijk.

Het vervolg

Door de beperkingen in 2020 door corona zijn enkel twaalf locaties bezocht. In de zomer van 2021 worden de beken op meer locaties dicht bij elkaar onderzocht. Dit moet een beter beeld geven van de gehele beken en stelt ons in staat om de gedetailleerde studie uit 2020 in perspectief te plaatsen.

Leave a Reply