Skip to main content

Sp0rtvisserij


De zeeforel is populair bij sportvissers, menig liefhebber gaat er nu voor naar het buitenland. Dankzij Vissen voor Verbinding keert de zeeforel echter ook weer terug in de beken van Drenthe en Groningen en in het Lauwersmeer. Om het gebied snel aantrekkelijk te maken voor sportvissers, worden de eerste jaren ook volwassen zeeforellen uitgezet in het Lauwersmeer. Bij een succesvolle aanpak zal dit na 5 tot 10 jaar niet meer nodig zijn.

T0erisme

De aanwezigheid van de zeeforel en betere mogelijkheden voor vismigratie zijn daarom niet alleen ecologisch interessant, ze maken een gebied ook interessanter voor sportvisserij. Dat bewijst het Deense eiland Funen. Daar is met het project “Zeeforel Funen” sinds de jaren ’90 een zeer succesvolle vorm van ecotoerisme ontwikkeld. Jaarlijks zorgen de sportvissers op Funen voor zo’n 64.000 extra overnachtingen. Kortom, de jaarlijkse investeringen in natuurherstel en promotie worden daar ruimschoots terugverdiend. Het mooie is dat het forellenseizoen vooral in voor-en najaar valt, buiten het reguliere toeristenseizoen. Een echte economische aanwinst dus.

Lauwersmeer als sp0rtvisgebied

Het Lauwersmeergebied wordt, naast de uitzet van zeeforel en verbetering van het leefgebied van trekvissen, op verschillende manieren aantrekkelijker gemaakt voor sportvissers. De toegang tot het water rond Lauwersmeer wordt verbeterd, er worden nieuwe visvoorzieningen rond het Lauwersmeer en langs de beken gerealiseerd en er komt betere informatievoorziening in het gehele stroomgebied.

Marketing

Natuurlijk moeten sportvissers ook uitgenodigd worden het gebied te ontdekken, het Lauwersmeer staat nu immers nog niet echt bekend als een sportvisserijgebied. Om sportvissers te verleiden om naar het Lauwersmeergebied te komen, worden een website en een app ontwikkeld, verschijnt er een brochure, wordt het gebied gepromoot op beurzen en worden voor vissers arrangementen ontwikkeld. De marketing richt zich op zowel Nederland als Duitsland.