Skip to main content

Vismigratie

Noord-Nederland kent van oorsprong veel vissoorten met een bijzondere levenscyclus: ze worden geboren in de bovenlopen van de beken, trekken na enige tijd de beek af richting Waddenzee, en trekken uiteindelijk weer van zout naar zoet water om op hun geboorteplek te paaien en eitjes te leggen.

Achteruitgang

Veel van de vissoorten die in de Waddenzee leven zijn van dit soort zogeheten diadrome trekvissen. Het gaat dan, naast de bekende zeeforel, bijvoorbeeld om paling, houting, spiering, rivierprik en driedoornige stekelbaars. Deze migratie is voor veel vissen echter niet meer mogelijk.

De vissen vinden op hun weg van de Waddenzee naar de bovenloop van de beek verschillende obstakels, zoals de afsluiting van het Lauwersmeer en stuwen en gemalen in beken. Bovendien zijn veel beken rechtgetrokken, waardoor het natuurlijke paai- en opgroeigebied van de vissen geen geschikt habitat meer vormen. Het resultaat is niet alleen een teruggang van trekvissen in de Waddenzee, maar natuurlijk ook in de beken zelf.

Migratier0ute hersteld

In het project Vissen voor Verbinding wordt de zeeforel weer teruggebracht in dit systeem en wordt de migratie van zoet naar zout en andersom weer mogelijk gemaakt. De spui- en schutsluizen van het Lauwersmeer worden passeerbaar gemaakt voor vissen. Ook word het habitat van de trekvissen in de bovenlopen van het Peizer-, Eelder- en Dwarsdiep wordt hersteld. Zo worden ze weer geschikt als paai- en opgroeiplaats.

Bach im Fluss

Bach im fluss

Een bijzondere methode die daarbij wordt gebruikt is het uit Noord-Duitsland afkomstige principe bach im fluss. Hierbij wordt niet de loop van de rechtgetrokken beek veranderd, maar de beek wordt versmald binnen het bestaande profiel. Dit laat de beek in een smallere loop weer slingeren.

Een andere Duitse methode is het vervangen van stuwen door grindbedden, die zo in de stroom worden gelegd dat ze enerzijds het water opstuwen en anderzijds een perfecte paaiplaats vormen voor de zeeforel en een ideaal leefgebied voor bijzondere soorten als de beekprik en bermpje.

Trekvissen van Waddenzee, Lauwersmeer en beken

  • Zeeforel
  • Rivierprik
  • Paling
  • Bot
  • Winde
  • Driedoornige stekelbaars
  • Houting
  • Spiering